ข้อมูลบริษัท...
> ประวัติบริษัท
> เป้าหมายและภาระกิจ
> เขตจังหวัดที่ดูแล
> คณะกรรมการและผู้บริหาร
> แผนที่บริษัท
> ติดต่อเรา
> เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ

 


    บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
  สำนักงานใหญ่
จังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 105 หมู่ 5 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-213118 โทรสาร 055-213119
  สำนักงานและคลังสินค้า
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 69 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ 056-622274
โทรสาร 056-622744
  สำนักงานและคลังสินค้า
จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 081-972-8885, 081-962-9251 แฟกซ์ 055-219119
  Home Page www.chokeanan.co.th
  E-mail  info@chokeanan.co.th