ข้อมูลบริษัท...
> ประวัติบริษัท
> เป้าหมายและภาระกิจ
> เขตจังหวัดที่ดูแล
> คณะกรรมการและผู้บริหาร
> แผนที่บริษัท
> ติดต่อเรา

 

   
       
      บริษัทฯเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยนายอรุณ นันทคุปต์ธำรง ซึ่งประกอบธุรกิจหลักประเภทค้าปลีกและส่งน้ำมันหล่อลื่น
โดยได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลเมื่อปี2546 และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดตั้งแต่ปี 2546
โดยมีชื่อบริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด หรือชื่อย่อว่า“CA”

 

 

 

 • ปี พ.ศ. 2546 ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมัันหล่อลื่นโมบิล
                    อย่างเป็นทางการดูแลพื้นที่ พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร 
                         นครสวรรค์ ตาก


 • ปี พ.ศ. 2549 ขยายพื้นที่การรับผิดชอบจากเดิมเพิ่มอีก 3 จังหวัด สุโขทัย อุตรดิตถ์
                         พิษณุโลก


 • ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัล CIRCLE OF EXCELLENCE 2006 WINNER
                    จากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • ปี พ.ศ. 2553 จัดตั้งสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลก

 • ปี พ.ศ. 2554 เปิดตัว โมบิลวันเซ็นเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง

 • ปี พ.ศ. 2555 จัดตั้งสำนักงานประจำจังหวัดเชียงใหม่
                    ขยายพื้นที่การรับผิดชอบจากเดิมเพิ่มอีก 8 จังหวัด ลำปาง น่าน พะเยา
                         ลำพูน แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน