บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ
     
 
        ตำแหน่งงานว่าง

DLE (Distributor Lube Engineer)
หน้าที่
1.เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นบริษัท
2.สนับสนุนการขายทางด้านวิชาการให้กับ DSR เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเครื่องจักร
, การวิเคราะห์และช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการหล่อลื่น ฯลฯ

อัตรา : 1 อัตรา          เงินเดือน : 10,000- 30,000 บาท ไม่รวมค่าคอมมิสชั่น


บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด

พิษณุโลก                17 ม.ค. 55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดของงาน
1) เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นบริษัท
2) สนับสนุนการขายทางด้านวิชาการให้กับ DSR เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเครื่องจักร,การวิเคราะห์และช่วยเหลือ ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการหล่อลื่น ฯลฯ
3) จัดทำแผนอบรมด้านวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นบริษัท ร่วมกับ DSR
4) ดูแลลูกค้ารายสำคัญโดยการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทั้งการไปเยี่ยม บ่อยๆการให้คำแนะนำต่างๆที่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น นอกจากนี้ยังจะต้องทำรายงานเพื่อเสนอให้กับลูกค้า ได้แก่
4.1 การนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานที่ดีขึ้นของเครื่องจักร หรือช่วยให้ลูกค้าประหยัด (Benefits
Proposal)
4.2 การช่วยเหลือลูกค้าหาจุดที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย(Suffering Point) เพื่อช่วยจัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
4.3 การทำรายงานที่ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการที่เข้าไปสนับสนุน (Benefit Report)
4.4 การทำรายงานที่เป็นประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท (POP หรือ Proof Of Performance)
5) ทำการเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมในหารเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้า (Up-Selling)
6) ทำการเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทสำหรับเครื่องจักรใหม่ โรงงานใหม่ หรือทดแทนผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง(Growth)
7) ช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาการเช่น
7.1 การสำรวจโรงงาน (Plant Study, Lube Char)
7.2 การทำรายงานการวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรแต่ละส่วน เช่น Gear Inspection, Hydraulic Inspection, Bearing Inspection, Compressor Inspection และ Engine Inspection
7.3 การทำการคำนวณเพื่อหาความหนืดที่เหมาะสมสำหรับ Gear และ Bearing (EHL Calculation)
7.4 การทำรายงานอื่น ๆ เช่น รายงานสรุปการตรวจน้ำมัน,รายงานการเยี่ยมเยียน,รายงานการเสนอแนะ
ต่าง ๆ ,ฯลฯ
8) จัดฝึกอบรมให้กับลูกค้า และพนักงานเพื่อให้เข้าใจและใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
9) อบรมพนักงานเข้าใหม่ ในแผนกฝ่ายขายของ DLE
10) ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
10,000 - 30,000 บาทไม่รวมค่าคอมมิสชั่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
  การศึกษา จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเครื่องกล,วิศวโรงงาน,วิศวอุตสาหกรรม,วิศวเคมี
  มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
  สามารถทำงานต่างหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้
  หากมีความรู้เรื่องน้ำมันหล่อลื่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทำงานเป็นทีมได้ รักงานบริการ
  มีความรับผิดชอบ, กระตือรือร้น, รักการทำงานเป็นทีม ต้องการทำงานเพื่อสร้างอนาคต
  ใช้ Internet, Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  มีทัศคติที่ดีในงานขายสินค้าคุณภาพ
  ใช้ภาาษาอังกฤษได้
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง
- E-mail
- โทรศัพท์
- ไปรษณีย์
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด
194/5,194/7  ถนนเอกาทศรฐ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทร : 055-219-100, 088-278-0693 เวลา 8.30 - 16.00 น.
แฟกซ์ : 055-219-119
Email : somsak.sriput@chokeanan.co.th
Website : www.chokeanan.co.th

 

© สงวนลิขสิทธิ 2554 บริษัทโชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด