บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ
     

แหล่งความรู้...
> บริการข้อมูลด้านเทคนิค
 

 

   
 
   ความรู้สารหล่อลื่นเครื่องยนต์
 

องค์ประกอบพื้นฐานของน้ำมัน

ทำไมน้ำมันเครื่องของคุณจึงสำคัญ?

แท้จริงแล้วน้ำมันเครื่องทำหน้าที่อะไร?

อะไรคืนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้?

อะไรคือความพิเศษของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้?

ค้นพบความแตกต่างของโมบิล 1

โมบิล 1 : บทพิสูจน์แห่งสมรรถนะ

บททดสอบของโมบิล 1 นอกห้องทดลอง

   
 
   ความรู้สารหล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
 

ดูแลและปกป้อง

คราบเขม่า - คุณสามารถจัดการได้หรือไม่

จุดจบของตะกอนและโคลนน้ำมัน

กรด การกัดกร่อน และเครื่องยนต์ อยู่ด้วยกันไม่ได้

   
     ความรู้สารหล่อลื่นอุตสาหกรรม
 

สีฟ้าและเหนียว(จาระบี)

© สงวนลิขสิทธิ 2554 บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด