บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ
     
 
        ตำแหน่งงานว่าง

Marketing
หน้าที่
1.วางแผนการตลาดและส่งเสริมการขายให้บริษัทฯ,จัดกิจกรรมทางการตลาด
2.ดำเนินการตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้ให้บรรลุผลตามแผน
3.ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัดมหาชน

อัตรา : 1 อัตรา          เงินเดือน : 9,000- 15,000 บาท ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน »


บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

พิษณุโลก                17 ม.ค. 55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

DLE (Distributor Lube Engineer)
หน้าที่
1.เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นบริษัท
2.สนับสนุนการขายทางด้านวิชาการให้กับ DSR เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเครื่องจักร
, การวิเคราะห์และช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการหล่อลื่น ฯลฯ

อัตรา : 1 อัตรา          เงินเดือน : 10,000- 30,000 บาท ไม่รวมค่าคอมมิสชั่น

รายละเอียดงาน »


บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

พิษณุโลก                17 ม.ค. 55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

DSR (Distributor Sales Representative)
หน้าที่
1.เปิดลูกค้ารายใหม่ในจังหวัดที่รับผิดชอบคือ เขตภาคเหนือ
2.รักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ของจังหวัดที่ท่านรับผิดชอบ
3.ผู้ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตภาคเหนือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : 5 อัตรา          เงินเดือน : 7,000- 12,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าคอมมิสชั่น

รายละเอียดงาน »


บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

N/A                  17 ม.ค. 55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

© สงวนลิขสิทธิ 2554 บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด