บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ
     

ข่าวและกิจกรรม...
 

 

   
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 

sa 

งานสมัมนาในหัวข้อ "การบริหารศูนย์เปลี่ยนถ่ายและซ่อมเครื่องยนต์อย่างมืออาชีพ"

บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
จัดสมัมนาให้กับลูกค้า ในหัวข้อ "การบริหารศูนย์เปลี่ยนถ่ายและซ่อมเครื่องยนต์อย่างมืออาชีพ"
เมื่อวันที่ 26 พฤษถาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท จังหวัดตาก

   
 

sa 

งานสมัมนาในหัวข้อ "การเตรียมพร้อมของธุระกิจก่อนเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558"
บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
จัดสมัมนาให้กับลูกค้า ในหัวข้อ "การเตรียมพร้อมของธุระกิจก่อนเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558"
เมื่อวันที่ 12 พฤษถาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์

   
 

 

งานสมัมนา ในหัวข้อ "การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจอู่ซ่อมอย่างยั่งยืน"

บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
จัดสมัมนาให้กับลูกค้า ในหัวข้อ "การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจอู่ซ่อมอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ จังหวัดสุโขทัย

   
 

การขยายพื้นที่ดูแลเขตภาคเหนือของประเทศไทย

บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด ขยายพื้นที่ดูแลครอบคลุมทั้งเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยแล้ว โดยเพิ่มจากเดิมอีก 8 จังหวัด

   
 

งานสมัมนา ในหัวข้อ "ช่างเครื่องกับเรื่องต้องรู้"

บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
จัดสมัมนาให้กับลูกค้า ในหัวข้อ "ช่างเครื่องกับเรื่องต้องรู้" เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2554

 
‹ หน้าแรก ‹ 1 2 หน้าสุดท้าย ›
© สงวนลิขสิทธิ 2554 บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด