บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ
     

ข่าวและกิจกรรม...
 

 

   
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 

งานสมัมนา ในหัวข้อ "การประเมินต้นทุนโลจิสติกส์และการลดต้นทุนโลจิสติกส์"

บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
จัดสมัมนาให้กับลูกค้า ในหัวข้อ "การประเมินต้นทุนโลจิสติกส์และการลดต้นทุนโลจิสติกส์" เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2554

   
 
g

เปิดตัวศูนย์บริการโมบิลวัน เซ็นเตอร์แห่งแรกในจังหวัดพิจิตร

งานเปิดตัวศูนย์บริการโมบิลวัน เซ็นเตอร์ พ.การช่าง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

   
 
d

เปิดตัวศูนย์บริการโมบิลวัน เซ็นเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง

งานเปิดตัวศนย์บริการโมบิลวัน เซ็นเตอร์ ภานุพงษ์ ออโต้ เซอร์วิส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

   
   
   
   
 
‹ หน้าแรก 1 2 › หน้าสุดท้าย ›
© สงวนลิขสิทธิ 2554 บริษัทโชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด