บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ
     

สินค้าและบริการ...
> ผลิตภัณฑ์
> บริการ
 

 

โมบิล เดลแวค
โมบิล เดลแวค 1640
น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

 

โมบิล เดลแวค 1640 เป็นน้ำมันเครื่องดีเซลที่มีสมรรถนะการทำงานสูงเป็นพิเศษ โดยผลิตจากสูตรผสม
ที่ใช้น้ำมันพื้นฐานอันล้ำหน้าและสารเพิ่มคุณภาพที่เหมาะ สมดุลกับการใช้งานเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตาม
หรือสูงกว่ามาตรฐานอันเข้มงวด ที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำของโลก น้ำมันเครื่อง
ดังกล่าวได้รับการผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานอย่างมี สมรรถภาพเป็นเลิศในเครื่องยนต์ที่ติดอินเตอร์
คูลเลอร์ และเทอร์โบชาร์จ ซึ่งออกแบบโดยผู้ผลิตในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่นและปฏิบัติงานนอก
ทางหลวงในสภาวะการใช้งานอย่างหนักที่สุด

เครื่องยนตร์อาศัยน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จากผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำ
รถบรรทุกประเภทงานเบาและงานหนักที่แล่นบนทางหลวง 
อุตสาหกรรมนอกทางหลวง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานเหมือง และงานการเกษตร
กลุ่มยานยนต์ที่ใช้ทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน

   
น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

โมบิล เดลแวค 1340 น้ำมันเครื่องสมรรถนะสูงชนิดเกรดเดี่ยวสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลผลิตขึ้นจากน้ำมัน
พื้นฐาน พร้อมทั้งสารเพิ่มคุณภาพที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุด สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์
อินเตอร์คูลเทอร์โบชาร์จที่ใช้งานหนักนอกทางหลวง โมบิล เดลแวค 1300 เกรดเดี่ยวจึงใช้งานได้หลากหลาย
ในงานที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นแบบเกรดเดี่ยว

เครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปและเครื่องยนต์ดีเซลติดเทอร์โบชาร์จ
รถบรรทุกของวิ่งบนทางหลวงที่ใช้งานทั้งหนักและเบา
อุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานนอกทางหลวง รวมทั้งการบรรทุกขนส่ง, การก่อสร้าง,การทำเหมืองแร่,
   งานย่อยหินและการเกษตร

   
น้ำมันเครื่องสูตรพิเศษ สำหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์ CNG

โมบิล GEO 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องสูตรพิเศษสำหรับฟลีทที่ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะเพื่อมอบการปกป้องที่
คุณวางใจได้ สำหรับรถบรรทุก รถประจำทาง ที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ CNG หรือ PPG 

โมบิล  GEO 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตมาจากน้ำมันแร่พื้นฐาน
คุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพที่สมดุล น้ำมันเครื่องอันล้ำหน้าสูตรนี้ มีปริมาณซัลเฟตปานกลาง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกซิเดชั่นและไนเทรชั่น รวมถึงความเสถียรของอุณหภูมิเพื่อให้ห้องเผาไหม้
มีการสะสมของเขม่าและตะกอนน้อยที่สุด น้ำมันเครื่องโมบิล GEO 15W-40 ช่วยหล่อลื่นเครื่องยนต์
พร้อมลดการเกิดฟิล์มน้ำมัน ปกป้องการเกิดโคลนน้ำมันเครื่อง และการสะสมของคาร์บอน แม้ภายใต้
สภาวะการขับขี่ที่ทรหดที่สุด

ใช้ในเครื่องยนต์ CNG และ LNG ชนิดใช้ไอดีปริมาณน้อยในการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
ใช้ได้กับเครื่องยนต์เชื้อเพลิงผสมที่ใช้น้ำมันดีเซลในการสตาร์ท แล้วใช้น้ำมันดีเซล 15%
   ร่วมกับ CNG / LNGในการสูบฉีดน้ำมันครั้งแรก
สามารถใช้ได้ในรถบรรทุกและรถโดยสารตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการบรรทุกหนัก

 

   
© สงวนลิขสิทธิ 2554 บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด