บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ
     

สินค้าและบริการ...
> ผลิตภัณฑ์
> บริการ
 

 

โมบิล 1 >> โมบิล ซูเปอร์ >> โมบิล สำหรับมอเตอร์ไซต >> ผลิตภัณฑ์โมบิลอื่นๆ
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

 

โมบิล ซูเปอร์ฺ 2000 10W-40 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์สมรรถนะสูงที่ให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดี
เยี่ยม เหมาะสำหรับทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล โมบิล ซูเปอร์ 2000 10W-40 สามารถใช้ได้กับงาน
หนักที่ต้องหยุดแลเครื่องตัวในสภาพการขับขี่อย่างหนักหน่วง ช่วยให้สตาร์ทง่ายขึ้นแม้ที่อุณหภูมิต่ำ คงความ
สะอาดของเครื่องยนต์พร้อมป้องกันการสึกหรอ ให้สมรรถะเต็มพลังได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งช่วยยืดอายุการใช้
งานของเครื่องยนต์ และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

API SM/SL/CF
ผ่านมาตรฐาน API SM/SL ได้รับการรับรองมาตรฐาน VW 505.00 และ MB-Approval 229.1 แนะนำสำหรับ
การใช้ที่ต้องการ API CF และ VW 505.00

 

   
สำหรับปิคอัพสมรรถนะสูง

โมบิล ซูเปอร์ 2000 เทอร์โมสปีด 10W-30 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
รถปิคอัพที่ใช้งานในประเทศไทย โมบิล ซูเปอร์ 2000 เทอร์โบสปีด 10W-30 แนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์
ดีเซล รวมถึงรถปิคอัพคอมมอนเรลและรถปิคอัพที่มีอินเตอร์คูลเลอร์ ช่วยป้องกันการสึกหรอจากการปนเปื้อน
เขม่าและความร้อนที่เกิดระหว่างการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดี ให้สมรรถนะเต็มพลังได้อย่างดีเยี่ยม ให้การ
ปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่สตาร์ท ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเหมาะกับทุกสภาพการขับขี่

ผ่านมาตรฐาน API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4

 

 

   
น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง

โมบิล ซูเปอร์ 1000 20W-50 น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อให้การปกป้องเครื่องยนต์เบนซิน
และดีเซลอย่างเต็มกำลัง โมบิล ซูเปอร์ 1000 ช่วยป้องกันการสึกหรอ คงความสะอาดของเครื่องยนต์ได้
อย่างดีเยี่ยม และช่วยยืดอายุการเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี

API SM, SL/CF ผ่านมาตรฐาน API SM/SL ได้รับการรับรองมาตรฐาน VW 505.00 และ
MB-Approval 299.1 แนะนำสำหรับการใช้ที่ต้องการ API CF

 

 

 

   
สำหรับปิคอัพใช้งานหนัก

โมบิล ซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถปิคอััพที่ใช้งาน
ในประเทศไทย โมบิล ซูเปอร์ เทอร์โบสปีด 15W-40 แนะนำให้ใช้ดับเครื่องยนต์ดีเซล รวมถึงรถปิคอัพคอม-
มอนเรล และรถปิคอัพที่มีอินเตอร์คูลเลอร์ ช่วยป้องกันการสึกหรอ และคงวามสะอาดของเครื่องยนต์ฺได้อย่างดี
เยี่ยม พร้อมทั้งช่วยยึดอายุเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี

 
สูงกว่าหรือผ่านมาตรฐาน API CI-4/CH-4 และ ACEA E7/E4 ชั้นคุณภาพ API CG-4/CF-4 และ ACEA E5/E3

 

 

   
© สงวนลิขสิทธิ 2554 บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด